Dropee กำลังจะเติบโตเมื่อผ่าน Local Selection Panel ของ Endeavour

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จในการระดมทุน Series A จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ สดจากการระดมทุน Series A มูลค่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ Dropee จากมาเลเซียได้ทำเครื่องหมายอีกช่องหนึ่งแล้ว ตลาดค้าส่ง B2B ที่เปิดใช้ SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่งได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และผ่าน Local...